Dobra rozmowa

Rozmowa Pospay 136.jpg

Istnieją tylko dwa sposoby mówienia rzeczy: dobre albo złe. Do każdego należy wybór trybu w jakim będzie mówił i łączyłem się z otoczeniem. Więc pamiętać o swoje słowa, aby nikt nie został przez nie skrzywdzony.